Main menu

LA MIRADA RELIGIOSA DEL SETÈ ART
Un dels místics medievals més importants del segle XII, Hug de sant Víctor, deia que l’home podia contemplar la realitat amb tres mirades diferents: la mirada sensible - oculus carnis -, la mirada racional - oculus rationis - i la mirada espiritual - oculus contemplativus -. No veiem tres realitats diferents, sinó que mirem la mateixa realitat amb tres mirades diferents que ens porten a considerar-la de manera també diferent. El mateix passa amb una obra d’art com és el cinema, que pot ser objecte de diverses mirades: la mirada sensual (plaer de mirar), la mirada crítica (racional) o la mirada espiritual (mística). Jo em proposo considerar aquesta tercera mirada, entenent que és la més pertinent per entendre algunes pel.lícules del nostre cinema contemporani.

 Aquest article no té per objectiu exposar dels temes religiosos que es tracten o es poden tractar al cinema, sinó la dimensió religiosa de l’ésser humà que és tractada a través del gènere cinematogràfic per part d’alguns directors del nostre temps. Doncs el cinema autèntic, igual que la literatura, la pintura, l’escultura, la música, el teatre o la filosofia, té com a objecte fer-nos pensar sobre la condició humana, i en el cas que ens ocupa, fer-nos pensar que la dimensió religiosa forma part de la nostra existència.

 

 

Clicar aquí per descarregar l'arxiu PDF

Comments powered by CComment