Main menu

SCIENCE AND RELIGION. Some historical perspectives
A propòsit de l’obra de J.H. Brooke
Plantejament de la qüestió
J.H. Brooke comença la seva introducció a l’obra Science and Religion amb una referència a l’historiador H. Butterfield en la qual aquest autor compara l’impacte de l’anomenada Revolució Científica del segle XVII amb el sorgiment del cristianisme, pel fet que ambdós han modelat els valors de les societats occidentals1. Encara que el judici de Butterfield pugui ser matitzat, la seva afirmació és certa. La cultura occidental és inintel.ligible sense el concurs de la religió cristiana i de la filosofía grega, sense Atenes i Jerusalem per utilitzar l’expressió de Lev Chestov. I aquesta doble influència es veu reflectida de manera privilegiada en el naixement de la ciència moderna als segles XVI i XVII.

Aquí és important plantejar bé la perspectiva de la recerca històrica. Hi ha encara una tendència persistent a veure la ciència i la religió com a aproximacions oposades i incompatibles pel que fa a la comprensió de les veritats fonamentals del món2. A finals del segle XX, els moderns están encara acostumats a sentir parlar de la “inevitable oposició entre ciència i religió”, segons l’expressió de S. Shapin3. I és hora de corregir la impressió sistemática que els canvis moderns de la filosofía natural combatien la religió o estaven animats per impulsos irreligiosos. Una situació generalitzada de conflicte entre ciència i religió no va existir, com a tal, al segle XVII, sinó que hi va haver problemes específics en les relacions entre els punts de vista d’alguns filòsofs naturals i els interessos d’algunes institucions religioses. Les institucions de la religió cristiana estaven englobades amb els cossos tradicionals de coneixement natural, sobretot els associats amb Aristòtil, Galè i Ptolomeu. Això significava que tot canvi sistemàtic vers la filosofía natural tradicional es podía prendre com un atac als elements del mateix cristianisme, però no pot ser considerat com un rebuig de la religió cristiana.

 

 

Clica aquí per descarregar al PDF l'article completSCIENCE AND RELIGION

 

Comments powered by CComment