Main menu

Karl Jaspers

Write comment (0 Comments)

Llibres publicats

slide 1
slide 1
Image Slide 2
Image Slide 1
Image Slide 3
Image Slide 4
Image Slide 5
Image Slide 6
Image Slide 7
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Write comment (0 Comments)

Trascendencia y revelación de Dios

JOSEP HEREU. Trascendencia y revelación de Dios. Metafísica de las cifras según Karl Jaspers. Metafísica del testimonio según Jean Nabert. Facultat de Teologia de Barcelona / Editorial Herder. Barcelona 1983. 152 págines.

Llegeix més:Trascendencia y revelación de Dios
Write comment (0 Comments)

Raó i veritats

JOSEP HEREU, Raó i Veritats, barcelonesa d’edicions, Barcelona 1998, 139 pàgines.

JOSEP HEREU, Raó i Veritats, barcelonesa d’edicions, Barcelona 1998, 139 pàgines.
És evident que la veritat està intrínsecament vinculada a la raó. No sembla tan evident, però, que pugui haver-hi formes diverses de veritat que es manifestin irreductibles les unes a les altres. Ni la raó pot ser compresa en un sentit unívoc, ni la veritat pot ser identificada amb un mode privilegiat en detriment d’altres modes possibles. L’autor sosté que la veritat és “polifònica”. Aquest és el tema que planteja el present assaig.
Contingut:
Presentació: Jordi Sales i Coderch
Pròleg
1. Veritat estètica
2. Jocs de llenguatge
3. El “joc religiós” del llenguatge
4. Veritat del cogito
5. Veritat estètica i veritat religiosa
6. Estatut de la veritat del discurs religiós
Referències
***
Es evidente que la verdad está intrínsecamente vinculada a la razón. No parece tan evidente, sin embargo, que pueda haber formas diversas de verdad que se manifiesten irreductibles unas a otras. Ni la razón puede ser comprendida en un sentido unívoco, ni la verdad puede ser identificada con un modo privilegiado en detrimento de otros modos posibles. El autor sostiene que la verdad es “polifónica”. Este es el tema que plantea el presente ensayo.
Contenido:
Presentación: Jordi Sales i Coderch
Prólogo
1. Verdad estética
2. Juegos de lenguaje
3. El “juego religioso” del lenguaje
4. Verdad del cogito
5. Verdad estética y verdad religiosa
6. Estatuto de la verdad del discurso religioso
Referencias
***
It is obvious that truth is intrinsically attached to reason. Nevertheless, it doesn’t seem so obvious that truth could manifest itsefl in different forms, which are irreducible one to another. Neither reason can be understood in a univocal sense, nor truth can be identified with a priviliged manner at the expense of other possible manners. The autor thinks that truth is “polyphonic”. That is the subject of the present assay.
Contents:
Presentation: Jordi Sales i Coderch
Introduction
1. Aesthetic truth
2. Language’s games
3. The “religious game” of language
4. Truth of the cogito
5. Aesthetic truth and religious truth
6. Truth’s statute of religious discourse
References

 

Write comment (0 Comments)

Testimonis sense veu

JOSEP HEREU, Testimonis sense veu, Eumo Editorial, Vic 2020, 221 pàgines.

Llegeix més:Testimonis sense veu
Write comment (0 Comments)